İyot, atom numarası 53 olan periyodik tablonun kimyasal elementlerinden biridir ve canlı organizmalar için çok az miktarda gereklidir. Bu maddenin reaktivitesi tüm halojenlerden daha düşüktür ve en fazla elektron veren halojendir. Bu saf ürün, potasyum iyodürün bakır sülfatla reaksiyonundan hazırlanabilir.

İyot genel olarak ilaç endüstrilerinde, dezenfektanlarda, LED ve LCD imalatında, kontrast maddelerde, gıda stabilizatörlerinde, naylonda, yüksek saflıkta metallerin üretiminde, iyotlu kimyasal gübrelerde, elektronik endüstrilerinde ve iyotlu bileşiklerde kullanılır.

 

 

İran’da üretilen iyot, USP gerekliliklerine göre görünüm ve üretim yöntemine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

 

1- Eritme, kırma ve granülasyon sonucu oluşan iyot; 25 ve 50 kg’lık paketlerde, düzensiz şekil ve büyüklükteki tohumlar > 5 mm

 

2-Doğal kristallerle süblimleştirme ve soğutma (yoğunlaştırma) yoluyla elde edilen pancar, 25 ve 40 kg’lık ve boyutu > 2 mm’lik ambalajlarda

 

bizimle iletişime geçmek için lütfen bu düğmeye tıklayın