Vanadyum pentaoksit katalizörü, kısaca sülfürik asit katalizörü olarak da adlandırılan sülfürik asit üretim fabrikalarının ana maddesidir. V2O5 kimyasal formülüne sahip vanadyum pentaoksit, SO2’nin (kükürt dioksit) SO3’e (kükürt trioksit) dönüştürülmesinde kullanılır. Doğal olarak havadaki SO2, SO3’e dönüşür ve havanın nemi ile reaksiyona girerek sülfürik asit oluşur.

bizimle iletişime geçmek için lütfen bu düğmeye tıklayın