واردات بخشی از خدمتی است که شرکت ما در حال حاضر قادر به ارائه ی خدمات می باشد. در شرایط کنونی و با توجه به موانع موجود واردات به آسانی قابلیت عملیاتی شدن ندارد. بسیار از تامین کننده های خارجی برای فرار از رویارویی با تحریم ها با شرکت های ایرانی کار نمیکنند و با درخواست اطلاعات مصرف کننده ی نهایی پی به مقصد آن که ایران است می برند. شرکت ما با توجه به شراکت با شرکت های خارجی قابلیت تامین کالا، ماشین آلات و مواد اولیه از کشورهای دیگر را دارا می باشد برای مثال

انواع روغن ها

والوهای صنعتی

ماشین آلات صنعتی و ساختمانی

تجهیزات کنترل صنعتی

موارد مذکور بخشی از صدها مواردی است که قابلیت تامین را داریم. اگر به کالا یا تجهیزاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید و در صورت هرگونه سوال از فرم های تماس یا شمار های موجود در سایت تماس بگیرید.