tıbbi hammaddelerin listesi, Altın Alish Verish LLC

İran’dan temin edilebilecek tıbbi hammaddeler:

 1. Asetaminofen Dc
 2. Asetazolamid Sodyum
 3. Aseton
 4. Asetonitril
 5. Asit Asetik Buzul
 6. Asiklovir
 7. Adapalen
 8. Alendronat Sodyum 3h2o
 9. Alfentanil Hcl
 10. Allopurinol
 11. Alüminyum Hidroksit Jel
 12. Alüminyum Hidroksit Tozu
 13. Amiodaron Hcl
 14. Amitriptilin Hcl
 15. Amlodipin Besilat
 16. Amonyum Klorür
 17. Amoksisilin 3h2o
 18. Ampisilin 3h2o
 19. Aprepitant
 20. Aprepitant Peletleri %40
 21. Aripiprazol
 22. Aspirin
 23. Atenolol
 24. Atorvastatin Kalsiyum
 25. Atorvastatin Kalsiyum Trihidrat
 26. Atrakuryum Besilat
 27. Azatioprin
 28. Azitromisin 2h2o
 29. Baklofen
 30. Betametazon Disodyum Fosfat
 31. Betametazon Valerat
 32. Biperidien Hcl
 33. Bizmut Sübsitrat
 34. Bortezomib
 35. Bosentan Monohidrat
 36. Beraktan
 37. Brimonidin Tartrat
 38. Buprenorfin Hcl
 39. Buserelin Asetat
 40. Kalsiyum Sitrat
 41. Kalsiyum Karbonat
 42. Kalsiyum Karbonat(Hafif,Ağır)
 43. Kalsiyum Klorür Dihidrat
 44. Kalsiyum Hidrojen Fosfat Susuz
 45. Kalsiyum Fosfat Dibazik Susuz
 46. Kalsiyum Fosfat Dibazik Dihidrat
 47. Kapesitabin
 48. Kapsül (Sert Boş Değişken Boyut)
 49. Kaptopril
 50. Karbamazepin
 51. Karvedilol
 52. Sefaleksin H2o
 53. Sefiksim 3h2o
 54. Seftriakson Sodyum Steril
 55. Selekoksib
 56. Setirizin Hcl
 57. Klorfeniramin Maleat
 58. Siprofloksasin Hcl
 59. Siprofloksasin Enjeksiyon Sınıfı Striel Olmayan
 60. Sitalopram Hbr
 61. Klaritromisin
 62. Klobetasol Propiyonat
 63. Klomipramin Hcl
 64. Klonazepam
 65. Klopidogrel Hidrojen Sülfat
 66. Kaplama Malzemeleri
 67. Kodein Fosfat
 68. Kodein Fosfat Hemihidrat
 69. Mısır Nişastası
 70. Siproheptadin Hcl
 71. Siproteron Asetat
 72. sitarabin
 73. Daklatasvir Dihidroklorür
 74. Deferasiroks

75.Deferipron

 1. Deksametazon Fosfat Disodyum
 2. Dekstrometorfan Hidrobromür
 3. Dekstroz H2o (Enjekte Edilemez Sınıf)
 4. Dibazik Kalsiyum Fosfat Dihidrat
 5. Dibazik Sodyum Fosfat Heptahidrat
 6. Diklofenak Sodyum Er Peletleri %40,%52
 7. Diklofenak Sodyum Pelet %45
 8. Diklofenak Sodyum (Enjekte Edilemez Sınıf)
 9. Etanolde Seyreltilmiş Nitrogliserin %5
 10. Diltiazem Hcl
 11. Migliolde Seyreltilmiş Nitrogliserin %0,35
 12. Dimetil Fumarat
 13. Difenoksilat Hcl
 14. Divalproex Sodyum
 15. Doksetaksel
 16. Donepezile Hcl Monohidrat
 17. Duloksetin Hidroklorür Peletleri %20
 18. Edaravone
 19. Empagliflozin
 20. Enoksaparin Sodyum
 21. Eptifibatid
 22. Erlotinib Hidroklorür
 23. Eritromisin Bazı
 24. Eritromisin Etilsüksinat
 25. Essitalopram Oksalat
 26. Esomeprazol %22,5 Peletler
 27. Esomeprazol %8,5 – %22,5 Peletler
 28. Etanol %60
 29. Etanol %70
 30. Etanol %96
 31. Etanol %99
 32. Etanol %99,7
 33. Etanol %99,8
 34. Etanol %99,4
 35. Etanol %99,6
 36. Etil Paraben
 37. Etilen Glikol
 38. Famotidin
 39. Fampridin
 40. Fentanil Sitrat
 41. Demirli Fumarat
 42. Feksofenadin Hcl
 43. Fingolimod Hcl
 44. Flukonazol
 45. Fluoksetin Hcl
 46. Fluvoksamin Maleat
 47. Gabapentin
 48. Jelatin
 49. Gemsitabin Hidroklorür
 50. Gemfibrozil
 51. Glatiramer Asetat
 52. Glibenklamid
 53. Granisetron Hcl (Enjekte Edilemez ve Enjekte Edilebilir Sınıf)
 54. Hidrokortizon Asetat
 55. Hidroksiklorokin Sülfat
 56. İbuprofen
 57. İmatinib Mesilat
 58. İmipramin Hcl
 59. İndometasin
 60. İzopopil Alkol
 61. Ketokonazol
 62. Ketotifen Fumarat
 63. Lamotrijin
 64. Lansoprazol Pelet %8/5
 65. Letrozol
 66. Levofloksasin Hemihidrat
 67. Levofloksasin Enjeksiyon Sınıfı Striel Olmayan
 68. Lidokain Bazı (Enjekte Edilemez Sınıf)
 69. Lidokain Hcl (Enjekte Edilemez Sınıf)
 70. Lityum Karbonat
 71. Loratadin
 72. Losartan Potasyum
 73. Magnezyum Klorür 6h2o
 74. Magnezyum Hidroksit Jeli
 75. Magnezyum Hidroksit Tozu
 76. Magnezyum Stearat
 77. Memantin Hcl
 78. Meropenem Trihidrat Karbonat Sodyum Steril
 79. Mesalazin
 80. Metformin Hcl
 81. Metakrilik Asit Kopolimer Etil Krilat
 82. Metadon Hcl
 83. Metanol
 84. Metokarbamol
 85. Metil Paraben
 86. Metoprolol Süksinat
 87. Metoprolol Tartrat
 88. Metronidazol
 89. Montelukast Sodim
 90. Morfin Hcl
 91. Morfin Sülfat
 92. Mikofenolat Mofetil
 93. Naloksan Hcl
 94. Naltrekson Hcl
 95. Niasin
 96. Nikotinamid
 97. Nilotinib Hidroklorür Monohidrat
 98. Nitisinon
 99. Nitrogliserin Granülleri
 100. Nitrogliserin Sr Granülleri %1,6
 101. Nortriptilin Hcl
 102. Oktreotid Asetat
 103. Ofloksasin
 104. Olanzapin
 105. Omeprazol %8,5 Peletler
 106. Ondansetron Hcl
 107. Ondansetron Hcl Enjekte Edilebilir Sınıf
 108. Afyon Tentür
 109. Orlistat Pelet
 110. Orlistat Peletleri %35
 111. Oksikodon Hcl
 112. Oksimetolon
 113. Pantoprazol Sodyum %15 Pelet
 114. Pantoprazol Sodyum(Seskihidrat)
 115. Pantoprazol(Toz)
 116. Parafin Yağı
 117. Penisilin G
 118. Fenilefrin Hcl
 119. Pioglitazon Hcl
 120. Piroksikam
 121. Polietilen Glikol (Enjekte Edilemez Sınıf)
 122. Polivinilpirolidon (Pvp)
 123. Potasyum Klorür
 124. Potasyum Klavulanat
 125. Potasyum Klavulanat+Avicel(1:1)
 126. Potasyum Klavulanat+Silikondioksit(1:1)
 127. Potasyum İyodür
 128. Povidon İyot
 129. Pramipeksol
 130. Prasugrel Hcl
 131. Prednizolon Tabanı
 132. Progestron
 133. Propranolol Hcl
 134. Propil Paraben
 135. Propilen Glikol
 136. Psödoefedrin Hcl
 137. Ketiapin Hemi Fumarat
 138. Ranitidin Hcl (Enjekte Edilemez Sınıf)
 139. Remifentanil Hcl
 140. Rifaximin
 141. Riluzol
 142. Ripaglinid
 143. Rivaroksaban
 144. Rivastigmin Hidrojen Tartrat
 145. Rosuvastatin Kalsiyum
 146. Salmetrol Ksinafoat
 147. Sertralin Hcl
 148. Sildenafil Sitrat
 149. Sitagliptin Fosfat Monohidrat
 150. Sodyum Asetat Trihidrat
 151. Sodyum Bikarbonat
 152. Sodyum Klorür (Enjekte Edilemez Sınıf)
 153. Sodyum Fosfat Dodekahidrat Dibazik
 154. Sodyum Fosfat Dibazik Heptahidrat
 155. Sodyum Sakarin Dihidrat
 156. Sodyum Valproat
 157. Sofosbuvir
 158. Sorafenib Tosilat
 159. Spironolakton
 160. Sufentanil Sitrat
 161. Şeker(Sakkaroz)
 162. Sülfabenzamid
 163. Sumatriptan Süksinat
 164. Sunitinib Maleat
 165. Talk
 166. Tamsulosin Hcl
 167. Tamsulosin Hcl Sr Peletleri %0,16
 168. Tamsulosin Hcl Sr Peletleri %0,2
 169. Tenofovir Alafenamid Fumarat
 170. Teriflunomid
 171. Teofilin Er %60 Peletler
 172. Tiamin Hcl(Vit B1)
 173. Tolterodin Tartarat
 174. Toluen
 175. Topiramat
 176. Tramadol Hcl

252.Trastuzumab

 1. Triamsinolon Asetonid (Enjeksiyonsuz)
 2. Trimetoprim
 3. Triptorelin Asetat
 4. Triptorelin Asetat Mikro Kapsül Steril
 5. Trisodyum Sitrat Dihidrat
 6. Üre
 7. Valgansiklovir Hcl
 8. Valproat Sodyum
 9. Valsartan
 10. Vazelin
 11. Venlafaksin Hidroklorür
 12. Vorinostat
 13. Çinko Glukonat
 14. Çinko Sülfat 7h2o
 15. Çinko Sülfat H2o
 16. Zoledronik Asit

bizimle iletişime geçmek için lütfen bu düğmeye tıklayın