Hayvan beslemeye yönelik Organik Mineral kompleksi

Organik krom veya Amino Krom

Organik krom, iyon formunda organik moleküllerle (amino asit metiyonin) bağlanan ve konsantre bir taşıyıcı, kepek ve kalsiyum karbonatla birleştirilen krom elementinin formudur. Bu ürün krom elementinin bağırsaktaki emilim etkinliğinin arttırılması amacı ile üretilmiştir. Organik kromun bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi inorganik kroma göre daha yüksektir ve bunun sonucunda kümes hayvanları ve suda yaşayan hayvanlarda büyüme, üretim ve sağlık parametrelerinde faydalı etkileri görülebilmektedir.

 

Organik selenyum veya Amino selenyum

Organik selenyum, amino asit metiyoninin organik moleküllerine iyon şeklinde bağlanan ve konsantre bir taşıyıcı, kepek ve kalsiyum karbonat ile birleştirilen selenyum elementinden oluşur. Bu ürün bağırsakta selenyum elementinin emiliminin etkinliğini arttırmak amacı ile üretilmiştir. Organik selenyumun bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi selenitten daha yüksektir ve bunun sonucunda kümes hayvanları ve suda yaşayan hayvanların büyüme, üretim ve sağlık süreçlerinde faydalı etkileri görülebilmektedir.

 

Organik manganez veya Amino manganez

Organik manganez, organik moleküllerle (amino asitler ve peptitler) iyon şeklinde bağlanan ve kepekten oluşan konsantre bir taşıyıcı ile birleştirilen manganez elementinden oluşur. Bu ürün manganez elementinin bağırsaktaki emilim etkinliğinin arttırılması amacı ile üretilmiştir. Organik manganezin bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi inorganik manganezden (manganez sülfat ve manganez oksit) daha yüksektir ve bunun sonucunda kümes hayvanları ve suda yaşayan hayvanlarda büyüme, üretim ve sağlık parametrelerinde faydalı etkileri görülebilir.

 

organik çinko veya Amino çinko

Organik çinko, organik moleküllerle (amino asitler ve peptitler) iyon şeklinde bağlanan ve kepekten oluşan konsantre bir taşıyıcıyla birleştirilen çinko elementinden oluşur. Bu ürün çinko elementinin bağırsaktaki emilim etkinliğinin arttırılması amacı ile üretilmiştir. Organik çinkonun bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi (mineral çinko, çinko sülfat ve çinko oksit) ile karşılaştırıldığında daha yüksektir ve bunun sonucunda çiftlik hayvanlarında, kümes hayvanlarında ve suda yaşayan hayvanlarda sağlık, büyüme ve üretim üzerinde faydalı etkileri görülebilir.

 

Organik kobalt veya Amino kobalt

Organik kobalt, organik moleküllere (amino asitler ve peptidler) iyon şeklinde bağlanan ve kepekten oluşan konsantre bir taşıyıcı ile birleştirilen kobalt elementi sayesinde oluşur. Bu ürün kobalt elementinin bağırsaktaki emilim etkinliğinin arttırılması amacı ile üretilmiştir. Organik kobaltın bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi inorganik kobalttan (kobalt sülfat ve kobalt oksit) daha yüksektir ve bunun sonucunda kümes hayvanları ve suda yaşayan hayvanlarda büyüme, üretim ve sağlık parametrelerinde faydalı etkileri görülebilir.

 

organik demir veya Amino demir

Organik demir, iyon formundaki organik moleküllere (amino asitler ve peptitler) bağlanan ve kepekten oluşan konsantre bir taşıyıcı ile birleştirilen bir demir elementidir. Bu ürün demir elementinin bağırsakta emilim etkinliğinin arttırılması amacı ile üretilmiştir. Organik demirin bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi inorganik demire (demir sülfat ve demir oksit) göre daha yüksektir ve bunun sonucunda besi, kümes hayvanları ve suda yaşayan hayvanlarda büyüme, üretim ve sağlık parametrelerinde faydalı etkileri görülebilir.

 

organik bakır veya Amino bakır

Organik bakır, organik moleküllere (amino asitler ve peptitler) iyon şeklinde bağlanan ve kepekten oluşan konsantre bir ürünle birleştirilen bakır elementinden oluşur. Bu ürün bakır elementinin bağırsaktaki emilim etkinliğinin arttırılması amacı ile üretilmiştir. Organik bakırın bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi inorganik bakıra (bakır sülfat ve bakır oksit) göre daha yüksektir ve bunun sonucunda besi hayvanlarında, kümes hayvanlarında ve suda yaşayan hayvanlarda büyüme, üretim ve sağlık parametrelerinde faydalı etkileri görülebilmektedir.

 

Organik kalsiyum veya Amino kalsiyum

Organik kalsiyum, organik moleküllerle (amino asitler ve peptidler) iyonlar şeklinde bağlanan ve kepekten oluşan konsantre bir taşıyıcı ile birleştirilen kalsiyum elementinden oluşur. Bu ürün bağırsaktaki kalsiyumun emilimini arttırmak amacıyla üretilmiştir. Organik kalsiyumun bağırsak biyoyararlanımı ve emilimi inorganik kalsiyuma (kalsiyum karbonat ve kalsiyum klorür) göre daha yüksektir ve bunun sonucunda çiftlik hayvanlarında, kümes hayvanlarında ve suda yaşayan hayvanlarda büyüme, üretim ve sağlık parametrelerinde faydalı etkileri görülebilir.

 

Bunların hepsinin karışımı da sağlanabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

bizimle iletişime geçmek için lütfen bu düğmeye tıklayın