زمینه‌های کاری

واردات بخشی از خدمتی است که شرکت ما در حال حاضر قادر به ارائه ی خدمات می باشد. در شرایط کنونی و با توجه به موانع موجود واردات به آسانی قابلیت عملیاتی شدن ندارد. بسیار از تامین کننده های خارجی برای فرار از رویارویی با تحریم ها با شرکت های ایرانی کار نمیکنند و با درخواست اطلاعات مصرف کننده ی نهایی پی به مقصد آن که ایران است می برند. شرکت ما با توجه به شراکت با شرکت های خارجی قابلیت تامین کالا، ماشین آلات و مواد اولیه از کشورهای دیگر را دارا می باشد برای مثال

انواع روغن ها

والوهای صنعتی

ماشین آلات صنعتی و ساختمانی

تجهیزات کنترل صنعتی

موارد مذکور بخشی از صدها مواردی است که قابلیت تامین را داریم. اگر به کالا یا تجهیزاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید و در صورت هرگونه سوال از فرم های تماس یا شمار های موجود در سایت تماس بگیرید.

ایونت های بازرگانی:

شرکت ما نیز آموزش را برخی از وظایف خود دانسته و خود را در اعتلای سواد بازرگانی سهیم میداند همچنین آموزش را منبعی برای شبکه سازی تجاری می بیند. ما سعی خواهیم کرد شما را با اتفاقاتی که در دنیای بازرگانی می افتد آشنا سازیم از علوم جدید گرفته تا تجربیات جدید.

و در نهایت صادرات که بخش عمده ی کار ما را تشکیل می دهد.