meeting in hotel

جلسه ای در هتل Paveletskaya

18 مهر 1402 جلسه ای در هتل Select Paveletskaya با حضور شرکت های فعال در زمینه مصالح ساختمانی برگزار شد. در این نشست محصولات بالقوه ایرانی که می توانند وارد بازارهای روسیه شوند به حاضرین معرفی و راه های تجارت با ایران برای آنها تشریح شد. پاور پوینت این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

ویدئو جلسه

Share on