واردات کالا و تجهیزات

واردات بخشی از خدمتی است که شرکت ما در حال حاضر قادر به ارائه ی خدمات می باشد. در شرایط کنونی و با توجه به موانع موجود واردات به آسانی قابلیت عملیاتی شدن ندارد. بسیار از تامین کننده های خارجی برای فرار از رویارویی با تحریم ها با شرکت های ادامه مطلب…

ایونت های بازرگانی

 خرید و فروش یک محصول به معنای تجارت نمی باشد. پیچیدگی های زنجیره ی تامین از تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و حمل آن به مصرف کننده ی نهایی پروسه ای بسیار گاها زمانبر ولی بیش از همه نیازمند سواد بازرگانی است. برخی از شرکت های حتی نه چندان ادامه مطلب…

صادرات

بخش بزرگ فعالیت ما را صادرات تشکیل می دهد.ایران سرزمین بزرگی است که قابلیت های نهفته ی بسیاری برای صادرات دارد. برخی زمینه ها زبان زد است مثل پسته و فرشو و زعفران و در برخی زمینه ها هنوز شناخنه شده نیست ولی مزیت نسبی برای صادرات دارد مانند لوازم ادامه مطلب…