Fenol formaldehid qatranı

Fenolik qatranlar kimi də tanınan fenol formaldehid qatranı, fenol və ya əvəz edilmiş fenolların formaldehidlə reaksiyası nəticəsində əmələ gələn kompozit polimer növüdür.

Bu materiallar aqreqatların istehsalında əsas komponent kimi istifadə edilmişdir və həm də kommersiyada mövcud olan kompozit qatranların ilk növləri arasındadır. Sözügedən qatranın istifadə sahələri arasında bilyard toplarını, laboratoriya iş masalarını, örtükləri və həmçinin yapışdırıcıları qeyd etmək olar. Bir vaxtlar bu materiallar elektron lövhələrin istehsalında geniş istifadə olunurdu, lakin bu gün onlar epoksi qatranlar və fiberglas örtükləri ilə geniş şəkildə əvəz edilmişdir. Bu nümunələrdən biri FR_4 kimi tanınan yanğına davamlı lövhələrdir.

Qeyd olunan qatran iki müxtəlif üsulla istehsal oluna bilər. Birinci üsulda fenol və formaldehid birbaşa termoset polimeri yaratmaq üçün reaksiya verir, digər hallarda isə formaldehid Novalac adlı bir növ prepolimer istehsal etməklə məhdudlaşır və bu material qəliblənə bilər. . Əslində, müxtəlif məqsədlərə nail olmaq üçün müxtəlif növ qatranlar istehsal etmək üçün müxtəlif istehsal üsulları, eləcə də müxtəlif əlavə materiallar istifadə olunur.

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın