Estrquat, yağ turşularının metil esterinin alkanolamin (trietanolamin) ilə reaksiyasından və sonra dimetil sulfatla dördüncü ammoniuma çevrilməsindən əldə edilən kationik səthi aktiv maddədir. Bu maddə tez-tez yumşaldıcıların hazırlanmasında yumşaldıcı və antistatik agent kimi istifadə olunur.

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın