vanadium katalizatoru

Vanadium pentaoksid katalizatoru sulfat turşusu istehsal edən fabriklərin əsas tərkib hissəsidir ki, bu da qısaca sulfat turşusu katalizatoru adlanır. V2O5 kimyəvi formulu olan vanadium pentaoksid SO2 (kükürd dioksid) SO3-ə (kükürd trioksid) çevrilmə prosesində istifadə olunur. Təbii ki, havadakı SO2 SO3-ə çevrilir və havanın rütubəti ilə reaksiya nəticəsində sulfat turşusu əmələ gəlir.

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın