İranda dünyanın hər yerinə ixrac oluna bilən bir çox müxtəlif növ qida konservantları istehsal olunur, əsasən istifadə olunan konservantların siyahısı daha çox məlumat və ya digər mallar üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

 

Üzvi konservantlar:

 • benzoat
 • Formik turşu və Formaldehid
 • Propion turşusu, Saxarin, Dulsin
 • Salisilik turşu
 • qlikol
 • Monoxloroasetik turşu
 • Yağ turşusu propionatları

Mineral konservantlar:

 • Nitrat və nitrit
 • Sülfitlər
 • Kükürdlü anhidrid
 • Fosfatlar
 • Borates
 • Hipokloritlər

 

Emulqatorlar:

 • Digliserid
 • Monoqliserid
 • Lesitin

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın