Yod atom nömrəsi 53 olan dövri cədvəlin kimyəvi elementlərindən biridir və canlı orqanizmlər üçün çox az miqdarda lazımdır. Bu maddənin reaktivliyi bütün halogenlərdən aşağıdır və ən çox elektron verən halogendir. Bu təmiz məhsul kalium yodidin mis sulfatla reaksiyasından hazırlana bilər.

Ümumiyyətlə, yod əczaçılıq sənayesində, dezinfeksiyaedici maddələrdə, LED və LCD istehsalında, kontrast maddələrdə, qida stabilizatorlarında, neylonda, yüksək təmiz metalların, yodlaşdırılmış kimyəvi gübrələrin, elektron sənayenin və yodlaşdırılmış birləşmələrin istehsalında istifadə olunur.

 

 

 

İranda istehsal olunan yod xarici görünüşünə və istehsal üsuluna görə USP tələblərinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir:

 

1- Ərimə, əzmə və qranulyasiya nəticəsində yaranan yod; 25 və 50 kq-lıq paketlərdə qeyri-düzgün formalı və ölçüsü 5 mm-dən çox olan toxumlarla

 

2-Təbii kristallarla sublimasiyadan və soyudulmadan (kondensasiyadan) alınmış çuğundur, 25 və 40 kq-lıq paketlərdə və ölçüsü > 2 mm

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın