Kalium, kalium hidroksid

Potas suda həll olunan formada kalium ehtiva edən istehsal və ya mineral duz növüdür.

Kalium hidroksid və ya kalium, KOH formuluna malik qeyri-üzvi birləşmədir.

Bu birləşmə və kaustik soda (natrium hidroksid) ən güclü əsaslardandır.

Sənayedə bir çox tətbiqi var və ən əhəmiyyətli istifadəsi turşuları zərərsizləşdirməkdir.

Ümumi tərifdə, kalium kalium ehtiva edən duzlara aiddir, lakin ümumiyyətlə kalium hidroksid adlanır, biz də ona əməl edirik.

Soda və kalium, sənayedə çox vacib olan hidroksidlərin ən vacib birləşmələrindəndir.

Hidroksidlər məhlulları acı dadı olan, turşuları neytrallaşdıran və qırmızı lakmus rəngini mavi rəngə çevirən hidroksil birləşmələrinin (OH ehtiva edən) növlərindən biridir.

Kalium hidroksid, yüksək temperaturda belə parçalanmaması üçün termodinamik cəhətdən çox sabit olan kalium növüdür.

Bu maddənin suda və spirtdə həll olması ekzotermikdir və istilik yarada bilər.

Bu birləşmə havadan nəm və karbon qazını udmaq qabiliyyətinə malikdir.

 

 

Digər xüsusiyyətlər:

-Potasyum hidroksid bazarda ağ bərk toz şəklində mövcuddur.

-Bu maddə adi insanların kül adlandırdığı birləşmələrdəndir.

-Natrium (NaOH) kimi kalium məhlulu güclü qələvidir, bu məhsul müxtəlif turşularla reaksiyaya girərək müxtəlif kalium duzlarını əmələ gətirə bilər.

-Bu birləşmənin ən mühüm istifadə sahələrindən biri kimyəvi gübrə kimi istifadə edilməsidir.

-Bitkilərin sağlam olması üçün kalium, azot və fosfor daxil olmaqla 3 qida maddəsinə ehtiyacı var.

-Bu 3 maddə torpaqda bitki inkişafı üçün digər zəruri elementlərlə müqayisədə çox azdır, ona görə də onlar tək və ya üçü birlikdə (əlavə gübrə və ya NPK) bitkilərin inkişafı üçün torpaq qidası kimi gübrə kimi istifadə olunur.

 

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın