Normal heksan, molekulyar formul C6H12 və molekulyar çəkisi 86,18 q/mol olan n-heksandır.

Normal heksan üzvi birləşmələrin 6 karbonlu xətti alkan və rəngsiz mayedir. Əgər təmizdirsə, qoxusuz və alışqandır.

N-heksanın istifadəsi:

  • -Normal heksan 20ºC və 160hPa təzyiqdə asanlıqla buxarlanan və buxara çevrilən ucuz, nisbətən təhlükəsiz, əsasən inert həlledicidir.
  • -Əksər alkanlar kimi, heksan da aşağı reaktivlik göstərir və buna görə də reaktiv birləşmələr üçün uyğun həlledicidir.
  • -Siçanlar üçün heksanın orta normal ölümcül konsentrasiyası 171,6 q/Lit, siçanlar üçün isə orta ölümcül oral dozası 25000 mq/Lit-dir.
  • -Dovşanlar üçün onun orta dəri öldürücü dozası >2000mq/Lit-dir.
  • -Normal heksan simmetriyasına və nizamlı formasına görə tikinti, mühəndislik və riyaziyyat elmlərində geniş istifadə olunur.

 

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın