AMS olaraq da bilinən mineral liflərdən hazırlanmış odadavamlı FR panelləri yanğın ehtimalı olan mühitlərdə istifadə olunan prefabrik gips panelləridir.
Bu lövhənin ölçüsü 60×60-dır.
Yanğına davamlı gips panelinin əsas materialları gips və fiberglas lifləridir. Bu liflər yanğına davamlıdır.

bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bu düyməni sıxın