Qida dərəcəli və əczaçılıq
anadoghu@gmail.com

sink sulfat

Sink sulfat Sink sulfat müxtəlif sahələrdə geniş istifadə olunan kimyəvi birləşmədir və adətən fabriklərdə müxtəlif təmizlik faizlərinə malik ağ toz halında bərk maddə kimi istehsal

Read More »
Kimyəvi maddələr
anadoghu@gmail.com

Kalsium xlorid

Kalsium xlorid (CaCl2) kalsium və xlordan ibarət kimyəvi birləşmədir. Bu maddə suda çox həll olunur, nəmi güclü şəkildə udur və quruducu kimi tanınır. Bu material

Read More »
Kimyəvi maddələr
anadoghu@gmail.com

Kalsium nitrat

Kalsium nitrat gübrə kimi istifadə olunan mineral kalsium nitrat duzudur. Kalsium nitrat, həmçinin Norveç nitrat adlanır, Ca(NO3)2 kimyəvi formulu olan qeyri-üzvi birləşmədir. Kalsium nitrat ağ

Read More »
Kimyəvi maddələr
anadoghu@gmail.com

vanadium katalizatoru

Vanadium pentaoksid katalizatoru sulfat turşusu istehsal edən fabriklərin əsas tərkib hissəsidir ki, bu da qısaca sulfat turşusu katalizatoru adlanır. V2O5 kimyəvi formulu olan vanadium pentaoksid

Read More »
Kimyəvi maddələr
anadoghu@gmail.com

Asfasol

Təbii sulfon asfalt Təbii sulfonlaşdırılmış asfalt – Asfazol su əsaslı palçıqlarda asılmış və quyunun dərinliyində şist strukturlarını sabitləşdirən şist inhibitorudur. Təbii sulfon asfaltın üstünlükləri Qazma

Read More »
Kimyəvi maddələr
anadoghu@gmail.com

Etil asetat

Etil asetatın tətbiqi Etil asetat ester birləşməsidir, maye, rəngsiz, demək olar ki, şirin və meyvəli qoxuya malikdir və tez alışan, bütün ümumi üzvi həlledicilərdə yüksək,

Read More »
Kimyəvi maddələr
anadoghu@gmail.com

masterbatch

Atlin Alish Verish MMC tərəfindən təmin edilə bilən İran masterbatchlarının siyahısı Müxtəlif tipli masterbatçlar:   Əlavə masterbatçları Rəngli masterbatchlar (ağ, qara və ya hər hansı

Read More »
Minerallar
anadoghu@gmail.com

barit

Barit barium sulfatdan (BaSO4) ibarət mineraldır və adını yunanca “ağır” mənasını verən “barys” sözündən alır, bu ad baritin qeyri-metal mineral üçün müstəsna olan 4,5 yüksək

Read More »
Minerallar
anadoghu@gmail.com

Barium karbonat

Barium karbonat sənayedə ən çox istifadə edilən kimyəvi maddələrdən biridir, həm təbii olaraq mədənlərdə mövcuddur, həm də sənaye üsulu ilə istehsal olunur. Bu birləşmənin kimyəvi

Read More »
Minerallar
anadoghu@gmail.com

Kaolin

Kaolin tamamilə və ya əsasən mineral kaolinit və ya alüminium silikatdan ibarət olan mineral məhsulların ümumi adıdır. Xam kaolinin öğütülmüş və təsnif edilmiş növləri az

Read More »